• El nostre projecte de socialització de llibres i material ajuda a fer un ús racional dels recursos i estalvia diners a les famílies.

  1. L’Escola, conjuntament amb l’AMPA, es va proposar endegar un projecte de socialització dels llibres de text amb els objectius següents:
  2. Racionalitzar la despesa en llibres de text que s’han d’adquirir al començament de cada curs.
   Buscar una fórmula per estalviar recursos, paper i diners.
   Fomentar els valors de:
   · Compartir i respectar els béns de tots
   · L’austeritat i la utilització racional dels recursos
   · El consum sostingut
   · El reciclatge
   · La companyonia i la responsabilitat
   · El costum d’uns hàbits concrets específics

   

  1. Actualment aquest projecte s’ha anat ampliant i beneficia tots els alumnes de l’Escola. Inclou els llibres de Primària, i també material com ara carpetes, compassos o calculadores, dels quals l’alumne fa ús però que són reutilitzats cada curs per nous alumnes l’Escola. Aquest projecte ha esdevingut un model per a altres centres de la ciutat i un treball de valors important per als nostres infants.

  El fet de participar en el Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic del Departament d’Educació representa una reducció important en la despesa de les famílies de l’Escola.

 • lecturaSANYO DIGITAL CAMERA

 • Top