Scratch i robòtica

BENEFICIS DE LA ROBÒTICA I SCRATCH

Avui en dia estem envoltats d’objectes robotitzats i programats per fer-nos la vida més còmoda i aquest fet s’expandirà en els pròxims anys. Per aquesta raó cal que als alumnes d’avui en dia puguem oferir-los unes nocions de programació informàtica i robòtica que els permet assolir les competències bàsiques fer front a la societat futura.

L’Scratch és una activitat lúdica que permet programar els personatges i els escenaris per tal que facin les accions desitjades. Amb l’Scratch podem construir històries, jocs i animacions.

L’Scratch afavoreix l’aprenentatge de la programació informàtica i del pensament computacional. Reforça la creativitat i el pensament crític quan han de desenvolupar els seus propis projectes. Ajuda a millorar l’autoestima i la capacitat de superació quan poden observar el resultat dels seus esforços, però també la tolerancia a la frustració quan els esforços no han donat els fruits esperats.

La robòtica és una activitat lúdica que permet construir objectes, vehicles o màquines que ens ajudin a solucionar alguns problemes de la vida quotidiana i del nostre entorn com per exemple, construir una grua per apartar roques de la carretera, un helicòpter per salvar persones o un robot que ens mostri el procés de creixement d’un amfibi.

La robòtica afavoreix l’aprenentatge de nocions electròniques, mecàniques i de programació informàtica. Ajuda a adquirir un alt grau d’iniciativa i autonomia quan han d’aconseguir els seus objectius. Afavoreix el treball col·laboratiu ja que la construcció del robot es basa en el treball en equip. Dóna suport a altres àrees com les llengües, les ciències, el raonament lògic, les matemàtiques i en menor mesura també la plàstica i la música.

Per aquesta raó des de l’Escola Ateneu oferim aquestes activitats als nostres alumnes de cicle mitjà i cicle superior de primària.

 

Top