Basada en una visió global de la persona, el terme “psicomotricitat” integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensoriomotrius en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context social. La psicomotricitat, així definida, ocupa un paper fonamental en el desenvolupament harmònic de l’infant.

Els nens i nenes d’Educació Infantil de la nostra Escola participen setmanalment d’una sessió de Pràctica Psicomotriu Aucouturier, que té com a objectiu promoure l’expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l’infant. Aquest mètode afavoreix que els infants puguin experimentar a través del moviment i construir la pròpia identitat. Els ajuda en el desenvolupament dels seus propis recursos i en el camí cap a la autonomia. 

La Pràctica Psicomotriu es basa en el joc lliure. És una activitat espontània i permissiva que s’organitza progressivament a partir del material proposat pel joc dels infants. Material que convida al joc sensoriomotor: matalassos, espatlleres, figures d’escuma, pilotes, bancs, fulls de paper, globus… Es tracta de deixar desenvolupar al grup un joc espontani i sense consignes precises, en un entorn ideal per jugar a trepar, construir, saltar, estirar-se, amagar-se…

I cadascú ho fa al seu ritme, mostrant les seves capacitats, tant físiques com cognitives i emocionals. Un espai on poden decidir a què jugar, com relacionar-se i actuar en funció del seu estat d’ànim. Això sí, seguint unes normes de convivència i respecte pel material.

Les sessions s’organitzen en fases que es succeeixen de manera coherent i ordenada.

  • Ritual d’entrada: Els nens i nenes entren al gimnàs i es treuen les sabates. Es parla del que van fer a la sessió anterior, es recorden les normes de joc, pensen a què els hi agradaria jugar, com se senten… I els mestres presenten el material de joc d’aquell dia per tal que els infants puguin pensar on volen anar i planificar abans de l’acció.
  • Fase d’impulsivitat: S’inicia amb la destrucció d’una paret de figures d’escuma, a través de la qual els infants també descarreguen emocionalment. Posteriorment, amb l’ajuda del mestre, els nens i nenes tornen a construir i destruir. 
  • Fase d’expressivitat motriu: Temps centrat en el cos i el moviment. El plaer de destruir evoluciona cap als jocs sensoriomotors, fonamentals en la creació de la imatge d’un mateix. Els nens i nenes, a partir dels seus anhels, inquietuds o necessitats, poden realitzar aquells jocs que els hi vinguin de gust amb el material proposat. Es finalitza la fase amb la recollida conjunta del material.
  • Fase de relaxació: En aquest moment el cos s’atura. Hi ha un distanciament físic i emocional de l’activitat motriu. Els nens i nenes s’estiren a terra i s’apaguen els llums. La música afavoreix un clima més relaxat. S’incideix en el treball de consciència corporal i respiració.
  • Fase de representació: Fase en la que s’acompanya a l’infant en el pas de la vivència emocional a la representació. És doncs, un pas més en el camí progressiu que fa del cos al pensament. En les activitats proposades, els nens i nenes hauran de representar algun aspecte de la sessió viscuda: un dibuix d’ells mateixos, un modelat… i posar paraules a les seves produccions i a les seves sensacions.
  • Ritual de sortida: La sessió està finalitzant i els infants es tornen a posar les bambes per marxar del gimnàs. És un moment en el que els nens i nenes poden reflexionar sobre el procés intern viscut.

 

 

Fase d’impulsivitat

Fase d’expressivitat motriu

Fase de relaxació

 

Els mestres, a les sessions de psicomotricitat, acompanyem i donem seguretat afectiva a l’infant. Donem sentit a les seves accions com a resultat de les emocions, conflictes, desitjos i necessitats.

Entenem doncs, la psicomotricitat com una part fonamental del procés maduratiu dels nostres infants. Un procés en el que la sensoriomotricitat és inseparable de la generació del pensament, i així, esdevé un període bàsic pel desenvolupament de la personalitat i de la manera de pensar, actuar i comunicar-se. I potenciem els aspectes socials i de relació en un ambient lúdic i motivant.

Top