L’Escola ha elaborat el Pla de reobertura del centre a partir de les indicacions del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 del Departament d’Educació per tal d’oferir una acció educativa presencial als alumnes de 6è de primària, fer una atenció personalitzada del tutor amb l’alumne i, si escau, la família  i fer una atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell i oferir una acollida per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.

Top