• Les tecnologies de la informació al servei de la innovació educativa 

   

  A l’Escola de l’Ateneu incorporem les tecnologies de la informació i la comunicació perquè ofereixen múltiples recursos per a l’acció didàctica i per a l’aprenentatge de l’alumnat, i esdevenen un element de motivació, de dinamització, d’innovació i de millora en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, és a dir, tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement.

   

   

 •  

  Posem les tecnologies al servei d’una millora en els processos d’ensenyament/aprenentatge, d’avaluació i d’organització, que de forma quotidiana es desenvolupen a l’entorn, al centre i a l’aula.

  “La principal finalitat de la competència digital és,   més que acumular i processar informació,   aprendre a transformar la informació en coneixement.”                                                      

 • Top