•  Parlar de Ciències és motivador per als alumnes i estimula la seva participació en les converses 

    Una de les grans apostes per estimular l’aprenentatge de la llengua anglesa i integrar-la en el dia a dia de l’alumnat és la presència d’un auxiliar de conversa. L’auxiliar de conversa fa Science in English amb els alumnes en petits grups. La conversa gira al voltant del tema de ciències que s’està treballant a Coneixement del Medi a les aules.

    La seva tasca educativa també  dóna suport lingüístic a les activitats programades per l’especialista d’anglès, amb l’objectiu comú de desenvolupar les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat.

     Com ensenyem l’anglès a l’Escola?

  • cinicial

  • dscf7775

  • IMG_9669

  • Top