• TEATRE. Una proposta per treballar les habilitats comunicatives i les relacions socials

  El projecte de Dramatització a l’Escola de l’Ateneu pretén fer un treball de coneixement del propi cos (les seves capacitats, moviments, habilitats, sensacions, emocions, etc.), així com potenciar la socialització i la consciència de grup (interrelacions grupals, contacte amb els companys, diàleg, posar-se d’acord, etc.).

  El projecte treballa sobre uns blocs temàtics determinats:

  L’expressió corporal, on entren en joc l’expressió motriu (desplaçaments, coordinació, moviments, etc.), el ritme (dansa), l’expressió de sentiments, el teatre d’ombres i d’objectes (relació amb l’objecte, transformació, imitació, etc.).
  El mim, amb la simulació d’accions, la imitació o la representació mimada.
  La màscara, el maquillatge i la disfressa, potenciant la caracterització, el treball frontal, els moviments dels personatges, les accions, etc.
  El joc dramàtic com a base del joc de parelles, jocs d’equip i un inici a la representació.
  La vocalització i la dicció per millorar el treball de veu, la projecció de la veu, els registres teatrals (diferents veus).
  La creació dramàtica, centrada a inventar-nos històries, l’estructura narrativa, les escenes… Així mateix, es treballen els diferents estils teatrals (drama, comèdia, circ, etc.).
  L’espai escènic, amb el seu coneixement i l’assimilació d’un vocabulari teatral.

  Les sessions es realitzen en grup partit i amb una estructura establerta: escalfament i posada en situació, treball dels diferents blocs temàtics, relaxació i posada en comú.
  A final de curs, mostrem el treball realitzat per mitjà d’un muntatge teatral (un per cada grup) que representem a la festa de final de curs.

 • DSC04488puputs 14 dramatització 14

 • Top