• Del patronat en depenen tots els òrgans col·legiats o unipersonals que dirigeixen el dia a dia de la fundació. El patronat el formen persones que no treballen a la fundació i que hi participen de forma gratuïta en favor de les finalitats altruistes de la mateixa fundació.

  La Fundació Privada Escoles de l’Ateneu Igualadí exerceix les funcions de Titular de Centre. El Titular de la Fundació és l’òrgan col·legiat de deliberació, consulta, seguiment, participació i aprovació de les activitats de l’Escola. Està compost per nou patrons: cinc membres de la Junta de l’Ateneu, dos membres de l’AMPA i dos mestres.

  Les facultats que ostenta i desenvolupa el Patronat en representació de la Fundació Privada Escoles de l’Ateneu Igualadí són exercides pel seu president o presidenta, que, pel propi caràcter, té la representació unitària legal de la Fundació.

  Els membres que formen part del Patronat són:

  Mireia Claret
  Joan Pont
  Josep M. Ramonjoan
  Carine Nicot
  Sònia Bargalló
  Genís Zamora
  Anna Tomàs
  Alícia Bolaños

  Membres convidats:
  Francesc Vidal (gerent de l’Escola)

 • Top