• Apropem als nens a la Sardana i la Cobla

    Aquest projecte promou l’ensenyament-aprenetatge de la sardana i conèixer la cobla com a agrupació instrumental pròpia del nostre país.

    Els nens i les nenes que hi participen assisteixen a un concert didàctic de cobla i preparen una trobada al final del projecte, en un aplec, on ballen un galop i una sardana per mostrar el que han après.

     

     

  • 58

  • Top