• L’Escola participa regularment en diferents programes de millora de la llengua anglesa

    Els programes Comenius i Erasmus tenen per objectiu potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres entre l’alumnat i el personal educatiu, així com impulsar la millora dels enfocaments pedagògics i de la gestió escolar. Aquest programes reforcen la dimensió europea en el camp de l’educació i promouen la cooperació i la mobilitat entre diferents centres educatius.
    L’Escola valora molt positivament el fet de participar en aquests programes, i per aquesta raó hi participa de manera regular.
    En l’última edició del programa Comenius, que duia per títol «See the Sea», vam treballar conjuntament amb escoles del Regne Unit, de Grècia, d’Itàlia i de Polònia.

  • Projecteseuropeus

  • Top