• Una eina que contribueix a construir, des de l’Escola i a l’Escola, una societat més democràtica, inclusiva, solidària i justa.

  El Programa de Convivència de l’Escola ofereix les eines pedagògiques adequades per a incidir en tres àmbits principals de formació de la persona: la construcció de la pròpia identitat essent conscient que hi ha altres identitats (identitat), la necessitat de saber relacionar-se amb les altres persones (relació) i l’actuació sempre solidària (solidaritat).

  El nostre projecte de convivència és el resultat d’un procés de treball i és un document viu, d’acord amb els principis del Projecte Educatiu de Centre i del seu saber fer quotidià. És per això que la seva elaboració no respon a terminis concrets sinó a la necessitat percebuda col·lectivament amb tota la comunitat educativa, és a dir, ha d’estar en constant revisió.

  Objectius
  – Construir la pròpia identitat: l’educació com a projecte personal.
  – Saber relacionar-se: l’educació com a projecte comunitari.
  – Actuar solidàriament: l’educació com a projecte humà.
  – Elaborar un projecte global amb la participació de tota la comunitat educativa per tal de gestionar i orientar les actuacions i els processos.
  – Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
  – Contribuir a una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.

  L’èxit educatiu del nostre alumnat és una de les fites que aconseguim amb el compromís de tots els que hi estem involucrats. Per aconseguir aquest objectiu ens cal un bon clima de convivència que garanteixi l’escenari i les condicions adequades i necessàries per tal que els nens i les nenes de la nostra Escola desenvolupin totes els seves capacitats per un aprenentatge que els permeti afrontar de manera competent els reptes de la societat del futur.
  Pretenem desenvolupar el sentiment de pertinença al centre per mitjà de la participació.

   

 • dramatització

  edemocional

 • Top