• L’aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos ha de ser un plaer.

  L’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de l’educació primària i és en aquest cicle on es realitzen una gran diversitat d’activitats encaminades a aquest fi: lectura amb la mestra, amb els padrins de lectura, amb els companys de cicle, individualment, en petit grup, en parelles, amb els pares a l’aula…

 • dsc05102

 • Gust per llegir

  El gust per llegir s’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.

 • lectura

 • El treball de les estratègies lectores, adaptades a les necessitats de cada moment, afavoreix l’hàbit lector.

  Els alumnes  desenvolupen la seva responsabilitat en l’aprenentatge i han de tenir la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina per a l’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements. L’ús de la lectura ha de ser un instrument d’aprenentatge en totes les àrees del currículum.

  El gust per llegir s’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.

 • Top