Aquest curs, a l’Escola de l’Ateneu, els nens i nenes de Cicle Inicial hem iniciat un nou programa educatiu anomenat “Llegim en parella”. Aquest programa descansa sobre tres elements centrals: la tutoria entre iguals, la implicació familiar, i la competència lectora. Parteix de la proposta d’un grup de recerca coordinat per en David Duran de l’ UAB que ha editat un llibre :«Llegim i escrivim en parella» .

La tutoria entre iguals és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes, amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol de tutor i de tutorat, respectivament) i amb un objectiu comú, en el nostre cas, la millora de la competència lectora. Així doncs, durant aquest segon trimestre, els alumnes de 2n han estat els tutors de lectura dels alumnes de 1r.

Aquest mètode s’ha mostrat eficaç en la millora del rendiment acadèmic, en les habilitats socials, en la motivació i en els hàbits de treball, entre d’altres aspectes, ja que cada alumne tutorat rep una ajuda ajustada i permanent del seu company tutor, i a la vegada el tutor aprèn ensenyant, doncs s’ha de preparar molt bé els materials a casa per interactuar com a tutor del seu company tutorat.

El segon component del programa és el suport familiar a la lectura, que es duu a terme des de casa. Tots sabem que quan les famílies i l’escola s’uneixen i col·laboren per un objectiu comú millora l’èxit escolar i la qualitat educativa. Per aquest motiu, les famílies són un dels elements clau de l’èxit del programa. Aquestes poden exercir de tutors de lectura dels seus fills/es, tot i que en aquesta primera experiència a l’escola, les famílies de segon han ajudat als seus fills/es tutorsnens/es a preparar les lectures per treballar a l’aula amb els tutorats de primer.

El tercer component és la competència lectora, és a dir la capacitat per comprendre i utilitzar textos escrits i de reflexionar i implicar-s’hi personalment. Com bé sabem, el treball d’aquesta competència s’ha de perllongar durant tota l’escolaritat i és molt important aconseguir despertar el plaer per la lectura. En aquest sentit, el programa Llegim en parella intenta crear situacions de comprensió lectora autèntiques, presentant textos reals, com els que els alumnes poden trobar a la seva vida quotidiana. Els textos que es presenten són textos curts que tenen sentit per ells mateixos i que estan seleccionats a partir de tres criteris: a) la varietat de formats (narracions, exposicions, anuncis, descripcions, poemes,… ), b) l’adequació dels textos a l’edat del nens i nenes, i c) i la motivació ja que es pretén que els continguts puguin despertar l’interès de l’alumnat.

Els passos seguits per posar en pràctica el programa han estat els següents:

En primer lloc, les mestres de 1er i 2n hem creat les parelles d’alumnes. A l’hora de la constitució s’ha tingut en compte el criteri d’aparellar l’alumne amb millor qualificació en una prova expressa de competència lingüística de 2n amb el seu homònim de l’altre grup de 1er (és a dir el tutor que més en sap amb el tutorat que més en sap ) i així successivament. D’aquesta manera garantíem una distància òptima entre el tutor i el tutorat per tal que tant el tutor com el tutorat s’haguessin d’esforçar per millorar la seva competència lectora.

El pas següent ha estat formar als alumnes perquè coneguessin el funcionament del programa i que entenguessin que tots els alumnes aprendrien, no només els tutorats.

En aquesta formació els hem explicat que les parelles s’asseuen un al costat de l’altre (no un davant de l’altre) i amb un únic full d’activitats, per promoure la cooperació i el treball conjunt entre el tutor i el tutorat.

És molt important que el tutor es prepari a casa la lectura, per ensenyar després al seu tutorat, prenent així responsabilitats i posant-se a la pell del mestre.

L’estructura de la lectura en parella té tres apartats: En el previ, abans de llegir, el tutor formula preguntes al seu tutorat que ajudin a explorar les característiques del text, a fer hipòtesis o prediccions del contingut; i a activar els coneixements previs.

Un cop explorat el text, el tutor llegeix prèviament el text en veu alta, per actuar com a model. Després llegeixen simultàniament, el tutor a un ritme lleugerament més ràpid que el tutorat i finalment llegeix el tutorat sol.

Durant aquesta lectura individual del tutorat, el tutor col·loca la seva mà sobre l’espatlla del tutorat i segueix la tècnica de lectura en parella PPP (Pausa, Pista i Ponderació): quan durant la lectura el tutor detecta un error que considera important marca una Pausa (primera P) tocant-li l’espatlla. Espera que ell mateix resolgui l’error, i si no és així se li ofereix pistes (segona P) que li facilitin la resolució. Finalment, quan s’ha solucionat l’error, se li fa un comentari de ponderació (tercera P), un ànim per a seguir avançant.

Després de la lectura del tutorat, els dos resolen les preguntes de comprensió lectora. Per últim, quan s’han resolt les preguntes i s’ha garantit la comprensió del text, el tutorat realitza una última lectura expressiva del text en veu alta prestant atenció a l’entonació i a l’expressió oral.

Com ja hem dit, hem posat en pràctica aquest mètode de tutoria entre iguals durant el segon semestre i a continuació, volem destacar algunes de les impressions dels nostres alumnes:

Els tutorats comenten:

«A mi m’ha agradat molt perquè no llegíem llibres, llegíem altres coses divertides (endevinalles, poemes,…) .»

«El meu tutor s’ho ha preparat molt bé.»

«El meu tutor s’ho sabia molt bé i llegia molt bé.»

«Cada dia que ens trobàvem era una cosa diferent.»

«A mi el meu tutor m’ha felicitat.»

«Quan llegim amb els pares anem més a poc a poc, quan llegim amb els tutors com que primer ho llegeixen ells, després quan ho llegim nosaltres anem més ràpid.»

Els tutors diuen:

«Em va fer sentir orgullós que aprenguessin de nosaltres. M’agrada veure com aprenen.»

«M’ha agradat molt que aprenguessin de nosaltres.»

«Pensava que m’equivocaria llegint i em preocupava no fer-ho bé.»

«M’he esforçat per ser un bon tutor i m’he preparat les lectures a casa.»

«Els petits col·laboren i s’hi fixen en el que els diem.»

En conclusió, estem satisfets de com ha anat i valorem la possibilitat d’ampliar el programa a altres cicles de l’Escola.

llegimenparella

llegimenparella

llegimenparella

llegimenparella

Top