FEM PLÀSTIC NATURAL

Les Àguiles  estem prenent consciència que cal reduir l’ús del plàstic, reutilitzar-lo  perquè és un material que contamina molt i que no es descomposa fàcilment.

A l’espai de Science hem fet  plàstic natural amb llet calenta  i vinagre.

Hem fet hipòtesis sobre què passaria quan es barrejarien aquests dos líquids, quins canvis es produirien al cap d’uns dies.

Hem observat que s’anava solidificant fins a obtenir un material dur. PLÀSTIC NATURAL.

 

LET’S MAKE NATURAL PLASTIC

In The Eagles class we have been talking about plastic , how to reduce or re-use it because we have learnt that it is very bad for the environment. It takes a long time to decompose.

In Science in English we have made plastic using hot milk and white vineger.

We made a hypothesis about what would happen when we mix the two liquids and what changes would happen after a few days.

We observed the mixture solidifying until it reached a solid mass of NATURAL  PLASTIC.

Top