Escola Nova 21,  en un  “marc d’escola avançada”, proposa una transformació i actualització del sistema educatiu basada en el coneixement existent de com les persones aprenem.

Seguint aquestes directius a l’Escola Ateneu Igualadí el curs passat a Educació Infantil vam iniciar el treball per espais i enguany li hem donat continuïtat al Cicle Inicial.

Hem dissenyat uns espais acollidors i atractius que afavoreixin el benestar dels infants i que responguin  als  seus interessos,  necessitats i inquietuds.  Aquests espais els ofereixin múltiples possibilitats d’aprenentatge i faciliten el desenvolupament de les seves habilitats i els seus talents.

La riquesa de la proposta educativa  i dels materials afavoreix la qualitat de l’aprenentatge i el benestar dels nens i les nenes que tenen  llibertat d’elecció de la tasca a realitzar alhora  que  aprenen a autorregular-se.

Obrir les portes de les aules  dóna l’oportunitat al nostre alumnat a una interacció més àmplia a la del grup classe i afavoreix la convivència, la cooperació i el seu desenvolupament social.

Top