•  

  L’Educació Primària és l’etapa que permet a l’alumne consolidar les bases del coneixement, l’estructura del llenguatge, el raonament lògic i la descoberta del món científic i literari. El nostre objectiu en aquesta etapa és donar eines i recursos a l’alumne per promoure l’aprenentatge autònom i cooperatiu.
  La relació i el treball en grup són fonamentals i necessaris, perquè garanteixen la coherència i la globalitat de la tasca educativa. Considerem que cal mantenir viva la curiositat de l’infant i l’interès per allò que l’envolta, així com aprendre dels altres compartint, dialogant i investigant junts, treballant en grups reduïts, flexibles i cooperatius.

  Cadascun dels cicles té el seu propi funcionament i organització, que permet actuar d’acord amb les diferents edats que tenen els alumnes. El paper de les àrees curriculars va prenent importància, ja que els conceptes i els continguts educatius són progressivament més complexos.

  És en aquesta etapa on assegurem uns bons hàbits de treball i d’estudi. Per aquesta raó oferim als nostres alumnes un programa de tècniques d’estudi i un de tutoria i seguiment personalitzat que els ajuden a assolir uns bons resultats acadèmics.

 • isards_VNY1262

  • SANYO DIGITAL CAMERA

   img_0008

   P1040404

   Participativa

   img_0048

  Top