• Informació d’interès

  Medicaments

  Si en alguna ocasió és necessari que el vostre fill/a hagi de prendre medicació a l’Escola, la família haureu de lliurar la recepta del pediatre i emplenar l’autorització d’administració de medicaments, demanant l’administració del medicament sota la vostra responsabilitat, i indicant també el nom del producte, la dosi, l’horari i el pediatre que l’ha recomanat.

  En cap cas s’administraran antitèrmics als infants.

  En relació amb l’administració de medicaments a alumnes, la normativa que dicta el Departament d’Educació estableix que per administrar medicaments a l’Escola cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on hi consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. A més, el pare, mare o tutor legal també han d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració.

  L’Escola només administrarà aquells medicaments que vagin degudament prescrits i estiguin autoritzats.

  Autorització administració medicaments

 • Festes

  L’Escola celebra les festes tradicionals de Catalunya a més de les d’inici i fi de curs. Com sempre totes les famílies hi sou convidades.

  Reunions amb les famílies

  Durant el curs es faran dues reunions de classe, una a l’inici de curs i l’altra a finals del mateix.

  Entrevistes

  Cada mestre/a disposa d’unes hores d’atenció a pares i mares per tal de realitzar les entrevistes. Aquestes tant poden ésser sol·licitades pel tutor com per la família i han d’estar concertades prèviament.

  Important

  · Cal que l’abric, bata, xandall, jaquetes, mitjons i altres peces o objectes que considereu oportú portin el nom escrit o cosit.
  · És important que els alumnes d’educació infantil portin el seu nom marcat en un lloc visible al davant de la bata.
  · Les bates, les jaquetes i l’abric han de portar una veta i l’abric  d’uns 10 cm. com a mínim per a poder-los penjar.
  · A l’Escola no es poden portar diners ni llaminadures. En cas de celebració de sants i aniversaris es permet repartir una llaminadura per alumne/a.
  · L’equip d’educació física de l’Escola és obligatori a les classes d’educació física , a partir de 1r de primària. També cal portar el xandall de l’Escola a les sortides de C. Inicial i C. Mitjà i en la participació de competicions esportives.
  · Per reclamar qualsevol objecte perdut dirigiu-vos a la secretaria de l’Escola.

 • Top