L’Escola de l’Ateneu som una escola que vetllem per transmetre els valors democràtics, vinculats a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, als nostres infants.

Davant la situació actual del nostre país, reiterem el nostre compromís per a continuar educant amb valors de respecte, convivència, tolerància,… i sempre defensarem el diàleg com a via per a poder resoldre els conflictes.

Top