La llengua anglesa s’introdueix a l’Educació Infantil a partir de cançons, contes i jocs 

Els nens i nenes en els primers anys de l’escolaritat són extremadament receptius als nous aprenentatges. Als infants, com més petits són, més fàcil els és captar el funcionament intern d’una llengua. Saben què vol dir un missatge en una situació concreta sense necessitat de traduir-lo. Els petits capten i repeteixen amb facilitat la pronúncia del mestre. Aquesta capacitat se’ls fa més difícil com més grans comencen l’aprenentatge. Per aquestes raons introduïm precoçment l’anglès.

Top