Ja fa molts anys que les escoles van deixar de fer “gimnasia” per passar a realitzar classes d’educació física.

A l’Escola de L’Ateneu entenem l’educació física com una àrea on es realitza un treball integral dels nens i nenes:

la dimensió de l’activitat física (aquella més motriu), d’hàbits saludables, de l’expressió i la comunicació social i del joc motor i el temps de lleure com un tot, sense deixar de banda l’afectivo-social que ja hi apareix implícita en les relacions que si estableixen. I, aquests són els pilars d’aquesta àrea, aquí hi cabem tots i totes: Alts, baixos, prims, grassonets, hàbils…

Malauradament, però, la forma de viure la vida de la nostra societat es caracteritza pel predomini d’allò individual per damunt d’allò col·lectiu i en conseqüència sembla que per triomfar hagis de ser millor que els altres.

Tenint en compte que en l’àrea d’educació física ens trobem moltes vegades davant la constant de guanyar i perdre, degut a la competitivitat que desperta el joc i moltes de les activitats que proposem des de l’àrea, a l’Escola de l’Ateneu vam optar per començar realitzant aquestes primers setmanes de curs un treball des d’una perspectiva del joc cooperatiu.

Per això, des de l’àrea d’educació física hem realitzat al llarg d’aquest primer trimestre un treball de reptes cooperatius, per tal de treballar les relacions interpersonals entre els membres del grup, i d’aquesta manera, despertar actituds solidàries entre els alumnes i buscar situacions on s’hagin de resoldre conflictes entre tots/es.

La participació en aquesta tipologia d’activitats, brinda l’oportunitat per a prendre consciència d’un mateix en relació amb la possibilitat que els companys d’activitat tinguin perspectives diferents a la pròpia.

I, que és un repte cooperatiu?

  1. Un repte que només es pot superar amb la participació activa de tots els membres del grup.

  2. Si un repte només el poden aconseguir una part dels components del grup, no és cooperatiu.

  3. Cal tenir un objectiu clar a aconseguir.

A continuació un exemple de repte cooperatiu per si voleu practicar a casa.

Pensat per a quatre persones:

Heu de construir entre tots una figura. Ara bé, heu de saber que per cada peu que estigui tocant a terra us donaré 3 punts, i per cada mà 1 punt. Si es recolza qualsevol altra part del cos a terra la puntuació que obtindreu serà de 9 punts.

Una vegada que ja coneixeu les puntuacions us proposo el següent repte:

Heu de construir una figura que sumi com a màxim 8 punts.

Ànims, segur que ho aconseguiu!

jocscooperatius2jocscooperatius3jocscooperatius1jocscooperatius5jocscooperatius6jocscooperatius4

Top