Un dels objectius que tenim actualment als centres educatius, és el de preparar els nostres infants per una societat globalitzada i plena de canvis constants. Ens hem d’adaptar a un món on no només cal buscar l’especialització, si no també la capacitat d’adaptació a aquests canvis.

L’Escola de l’Ateneu busquem aquest treball d’adaptació als canvis, del ser conscients de la nostra pròpia evolució, de conèixer els nostres talents i procurar millorar els nostres punts més febles, la gestió emocional, el treball en equip, etc.

Sabem que no tots els nostres alumnes estan moldejats sota un mateix patró. Hem de ser capaços d’entendre el seu punt de maduració individual, conèixer les seves necessitats i saber oferir propostes atraients. Així doncs, és moment de buscar activitats que els motivin i respectin les seves peculiaritats. I una de les nostres propostes és l’incorporar als nostres espais els jocs de taula.

A qualsevol aprenentatge, la motivació és essencial. Així doncs, podem utilitzar els jocs de taula com eina educativa dins les nostres aules, ja que aquest ingredient motivador i provocador hi és present en ells.

Existeixen molts jocs de taula que, sigui per la temàtica, la mecànica de joc, els components, etc., criden l’atenció dels nostres alumnes. És moment d’aprofitar aquest “caramelet” i utilitzar-lo per millorar la nostra tasca educativa.

Podem trobar jocs on les habilitats matemàtiques siguin importants, treballant aspectes de càlcul, planificació, probabilidad, estrategia, etc. Alguns jocs de taula es centren en el domini de les habilitats de llenguatge, on és fonamental per aconseguir un bon resultat. D’altres, potenciaran la creativitat. Alguns els coneixements generals, etc.

Molts aspectes curriculars són presents en els jocs de taula i poden ser potenciats, fins i tot poden arribar a ser una eina d’avaluació.

Però no podem deixar de banda un aspecte essencial en la utilització dels jocs de taula com a eina pedagògica: el treball de les habilitats socials.

En tot joc de taula, compartim un temps i un material amb la resta de jugadors; hem de respectar no només les normes de joc, sinó també a la resta de jugadors; en algunes ocasions, haurem de cooperar per aconseguir la victòria dins el joc, motivant situacions de de diàleg, argumentació i presa de decisions; hi haurà situacions on haurem de resoldre conflictes; i no deixem de banda que por ser un aparador immillorable per donar-nos molta informació sobre el nostre grup, a nivell individual i grupal.

Els jocs de taula ens ofereixen un ventall molt ampli de possibilitats per utilitzar a les nostres aules. Perquè l’educació pot i ha de ser un joc. 

Així doncs… esteu preparats per jugar?

Top