El paper és, i ha estat des de la seva invenció, imprescindible per a l’escriptura. Full i fulls escrits amb la finalitat de ser llegits. Però no únicament s’utilitzem el paper amb aquesta intenció.

Les Aranyes vam investigar com es feia el paper, com es fa avui dia, com es fabrica el paper reciclat i els usos que li donem a aquest material tan necessari.

El treball ens ha fet reflexionar i ens hem adonat de que:

CAL FER SERVIR EL NECESSARI, REUTILITZAR-LO I RECICLAR-LO.

Top