Com Escola, estem plenament convençuts que compartim el camí educatiu que realitzen els nostres alumnes. Els mestres, com acompanyants i motivadors de les diferents experiències pedagògiques que proposem, som un dels pilars que sostenten aquest trajecte dins el nostre centre.Tanmateix, no estem sols en aquesta important tasca. Som conscients que les famílies treballen colze amb colze amb nosaltres, sent part indispensable d’aquest engranatge.

A l’Escola de l’Ateneu, en aquests darrers cursos, hem anat introduïnt una sèrie de canvis a nivell metodològic i crèiem necessari recollir com ho valoraven  les famílies. A les reunions de final de curs, els mestres van organitzar una dinàmica per copsar aquestes valoracions. Per mitjà de la “dinàmica del tresor”, les famílies van disposar d’un espai per compartir, comentar i presentar noves propostes.

  La “dinàmica del tresor” consta de tres apartats per reflexionar: una paperera on pasariem  aquells aspectes que caldria millorar; un calaix, on inclouriem activitats que ens agraden però caldria revisar, així com noves propostes; i un tresor on destacariem els punts forts de la nostra escola.

En algunes reunions, aquesta reflexió va ser a nivell individual i en d’altres en petits grups de pares i mares que van intercanviar les seves impressions. Per finalitzar la dinàmica, es va compartir amb tot el grup.

El resum d’aquesta dinàmica la vam presentar al claustre de mestres, per poder fer una lectura i la reflexió per realitzar propostes de millora a la nostra tasca educativa. Dins la paperera van aparèixer demandes com fer més sortides amb els alumnes a la natura,  per exemple. Al calaix, es proposava més projectes d’integració social, per exemple la relació amb l’Escola Auria. Com a tresor, el treball per projectes que fomenta la curiositat, els espais nous que s’han anat creant, poder participar per part de pares i avis de les activitats que es fan  i l’alegria i les ganes de venir a l’Escola per part dels alumnes.

Els docents vam valorar molt positivament aquesta dinàmica per poder recollir les opinions de les nostres  famílies i fer de la nostra escola, un centre obert i proper. Per aquest motiu, hem inclòs dins les reunions d’inici de curs, altres dinàmiques per compartir el projecte educatiu amb els pares i mares dels nostres alumnes.

Top