Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

ENTENDRE L’ESPAI COM A AMBIENT ÉS ENTENDRE LES RELACIONS ENTRE LA PERSONA I L’ENTORN EN EL QUAL PARTICIPA, AIXÍ COM LA CAPACITAT DE PODER PROJECTAR-NOS-HI.

 

Podríem dir que la finalitat de la creació d’un ambient d’aprenentatge és promoure que els infants siguin protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge, un ambient que sigui estimulador, creatiu i participatiu on els nens i nenes actuïn.

Top