La nostra Escola forma part del projecte Escoles Verdes i promoure un canvi d’hàbits conscient a partir de la reflexió i del coneixement, és un dels nostres objectius.

Eduquem persones  responsables i compromeses amb el medi ambient, on qualsevol acció de millora, per petita que sigui, contribueix a fer-nos més conscients de la necessitat de cuidar el nostre planeta.

El procés de millora contínua de l’Escola i del seu voltant necessita la corresponsabilitat i la participació de tota la comunitat educativa i la reflexió i l’anàlisi de la realitat que ens envolta per tal de decidir què volem i què podem fer per millorar-la, té lloc en totes les activitats que es duen a terme a l’Escola.

En les diferents activitats proposades per l’AMPA també es vetlla per una educació per a la sostenibilitat i al llarg dels cursos ja s’han dut a terme experiències, com el control del malbaratament dels aliments, s’han introduït canvis per a poder fer un bon reciclatge dels residus i s’ha conscienciat a tot l’alumnat. 

 Aquest curs, al servei de menjador, ha introduït una gran millora: les gerres d’aigua de plàstic han estat substituïdes per gerres d’acer inoxidable. D’aquesta manera reduïm l’impacte ambiental que genera la fabricació de les gerres de plàstic i amb les noves gerres millorem el gust de l’aigua i és més beneficiós perquè no allibera components tòxics, és més higiènica i dura més.

Un petit gest implica un gran benefici per tots nosaltres!

Top