• Presentem les activitats extraescolars que es proposen per al curs 2017/18.

  Des de l’AMPA de l’Escola, es vol que les activitats extraescolars segueixin les línies pedagògiques i l’ideari de l’Escola, amb el propòsit que les activitats en grup afavoreixin la socialització entre els nens/es que hi participen, el respecte i la pràctica de l’esport.

  La comissió gestora serà la responsable de les activitats extraescolars i està formada per la Dolors Casajoana (directora), Alba Conill, Marga Rosa (AMPA), i la Teresa Torrents (coordinadora). La comissió gestiona aquest servei amb la voluntat de donar suport i complementar la tasca educativa de l’Escola.

  Inscripcions

  El període d’inscripció és del 20 de Juny al 14 de Setembre i es començaran les activitats el dilluns dia 18  de setembre del 2017.

  El dia 15 de setembre es publicaran al vestíbul de l’Escola les llistes amb els grups de les diferents activitats que es portaran a terme, atès que és necessari la inscripció d’un nombre mínim de nens/es per activitat.

  Per fer la inscripció, cal omplir el formulari on-line adjunt i enviar-lo tal com s’indica, també cal signar el full d’autoritzacions generals i fer-lo arribar a la consergeria de l’Escola abans de l’inici de les activitats.

  A continuació us deixem els accessos de la informació, formulari d’inscripció, autoritzacions generals i butlleta de No em quedo a extraescolars.

  PROPOSTA EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018 

  FORMULARI D’INSCRIPCIO

  AUTORITZACIONS GENERALS

  NO EM QUEDO A EXTRAESCOLARS

 •  

   

 • Objectius

  Els objectius que volem aconseguir amb les extraescolars són

  – Oferir un ventall d’activitats de lleure que complementin l’ensenyament lectiu i que siguin atractives tant per als pares com per als nens i nenes.

  – Afavorir la socialització dels nens i nenes en les diferents activitats.

  – Facilitar a les famílies la compaginació de la vida familiar i laboral.

  – Potenciar la pràctica esportiva com a eina educativa i integradora.

  Dins l’oferta d’activitats d’extraescolars podem diferenciar les activitats culturals i artístiques i les activitats esportives:

   Activitats culturals i artístiques

  Enfocades a despertar, fomentar i acompanyar la curiositat i les capacitats expressives i creatives dels infants, amb diferents llenguatges i recursos (teatral, musical/instrumental, llengües estrangeres, etc.).

   Activitats esportives

  Volem fomentar l’esport com a font de salut, de benestar, de participació i d’acceptació dels límits, de compliment de les normes de superació personal i col·lectiva, i del gaudir en el moviment del cos.

  Les activitats esportives estan emmarcades dins el Pla Català de l’Esport, dins el qual l’Escola també participa en els Jocs Esportius Escolars que organitza el Consell Esportiu de l’Anoia amb els diferents equips d’iniciació esportiva i polisportiu.

  Durant l’any també s’organitza una exhibició de les activitats extraescolars culturals i esportives.

  Els monitors de les diferents activitats tenen el perfil adequat per desenvolupar cada tipus d’activitat. La gestió de totes les activitats i dels monitors va a càrrec d’Ocisport.

  Les activitats extraescolars comencen en el mateix moment que acaba l’horari de l’Escola, a les 5 de la tarda, i s’estenen fins a les 7:30 del vespre, depenent del tipus d’activitat i de l’edat del nen/a.

  Enguany continuarem amb les activitats esportives i culturals i artístiques del curs anterior, i com a novetat s’oferirà l’activitat d’esplai per Educació Infantil i “Speaking” de P4 fins a 6è a càrrec de la FIONA WILLIAMSON i la seva ajudant.

   Normativa activitats extraescolars

  En cas que sorgís algun problema o volguéssiu fer algun suggeriment, podeu dirigir-vos a la coordinadora d’extraescolars, que és la Teresa Torrents.

  Intentem treballar i aprofitar al màxim l’activitat extraescolar. En totes les sessions de 17:00 a 18:30 h, si hi ha nens/es d’Educació Infantil, berenaran abans de començar l’activitat. Es recomana berenar lleuger.

  Els nens/es d’Educació Primària (menys Cicle Inicial) que prenguin part en les activitats esportives, es trobaran al pati a les 17h i després es dirigiran tots junts al lloc de l’activitat. En totes les activitats esportives, caldrà que els nens/es i els monitors/es portin roba i calçat esportius i es canviaran als vestuaris del gimnàs. En les altres activitats, els nens/es es dirigiran a l’aula corresponent.

  A Educació Infantil els nens/es es van a buscar a l’aula 10′ abans.

  A Cicle Inicial de Primària, els nens/es s’aniran a buscar a l’avantsala del 1r pis i marxaran juntament amb el monitor a l’espai corresponent.

  El lloc de recollida per als pares serà el mateix que el de l’activitat, exceptuant totes les activitats de dins l’Escola, que serà a la placeta del C/ Sant Pau.

  Els monitors/es no es faran càrrec dels alumnes un cop acabades les activitats. És per aquesta raó que es demana la màxima puntualitat.

  Si un nen/a no ve a extraescolars, ha de portar la butlleta “AVUI NO EM QUEDO A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS”, que es troba a la pàgina web de l’Escola, signada pels pares i amb la data corresponent o via WhatsApp a la Teresa Torrents.

  El mal comportament dels nens/es serà sancionat amb mesures disciplinàries .

 • equip-de-polisportiu-alevi-femeniEQUIP POLISPORTIU ALEVÍ FEMENÍ

 • equip-de-polisportiu-alevi-masculiEQUIP POLISPORTIU ALEVÍ MASCULÍ

 • equip-de-polisportiu-benjami-femeniEQUIP POLISPORTIU BENJAMÍ FEMENÍ

 • equip-de-polisportiu-benjami-masculiEQUIP POLISPORTIU BENJAMÍ MASCULÍ

 • equip-de-polisportiu-prebenjami-mixteEQUIP POLISPORTIU PREBENJAMÍ MIXTE

 • Top